Бичгийн цаас

PREMIUM PAPER A4 80 gsm

11,400

Үзүүлэлт:

1 боодол -  500 ширхэг

1 хайрцаг – 5 боодол

CIE whiteness ISO 11475 (%)- 148-152

Brightness ISO 2470 (%)- 92