Бичгийн цаас

MULTI PURPOSE A4 80gsm

10,500

Үзүүлэлт:

1 боодол -  500 ширхэг

1 хайрцаг – 5 боодол

CIE whiteness ISO 11475 (%)- 155

Brightness ISO 2470 (%)- 106